Endobiogenikos

mokymai

Endobiogenikos institutas – įstaiga, Lietuvoje ruošianti PASP endobiogenikos specialistus. Taip pat be bazinio endobiogenikos išsilavinimo siūlome PASP specialistams kelti kvalifikaciją pagal Instituto parengtas ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas.

KLAUSIMAI

Susidomėjote ir turite klausimų? Susisiekite!
+37064078002
info@endobiogenikosinstitutas.lt

2021 m. liepos 1 d. įsigaliojęs LR Papildomosios ir alternatyvios sveikatos priežiūros (PASP) įstatymas bei poįstatyminiai teisės aktai nustato reikalavimą, kad asmuo, ketinantis gauti PASP endobiogenikos specialisto licenciją, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti baigęs endobiogenikos kvalifikacijos mokymus.  Endobiogenikos instituto parengta PASP Endobiogenikos specialistų mokymų programa „Endobiogenika“ 2021 m. gruodžio 28 d. Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-2947 2021 m. gruodžio mėn 28 d. buvo įtraukta į PASP specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų aprašą. 

Kviečiame specialistus, turinčius PASP įstatyme numatytą aukštąjį išsilavinimą mūsų Institute studijuoti endobiogeniką ir tapti profesionaliais PASP endobiogenikos specialistais.