Kvalifikacijos kėlimas

Įsigaliojęs LR Papildomosios ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymas bei poįstatyminiai aktai nustato reikalavimą, kad PASP specialisto licenciją turintis fizinis asmuo, privalo tobulinti profesinę kvalifikaciją ir per 5 m. išklausyti ne mažiau kaip 80 valandų mokymų, skirtų kvalifikacijai tobulinti.

Endobiogenikos institutas yra parengęs šias programas, kurios 2022 m. liepos 1 d. patvirtintos sveikatos ministro įsakymu Nr. V-1191.

rugsėjis, 2023

Psichosomatikos pagrindai

Programos trukmė – 6 mėn (50 val)

Programos lektoriai: prof. med.dr. Danielius Serapinas, psichiatras – psichoterapeutas Olegas Lapinas

Programos kaina – 1 500 eur.

Datos: 2023.09.16, 2023.10.28, 2023.11.25, 2023.12.02, 2024.01.27, 2024.02.03

Programa skirta visų PASP pogrupių specialistų kvalifikacijai kelti.

Programa siekiama pagilinti profesinei veiklai reikalingas teorines žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, sprendžiant paciento sveikatos problemas: suvokiant galimas ligų atsiradimo psichoemocines priežastis bei mechanizmus, jų galimus įveikos būdus ir priemones.

Programą baigę specialistai žinos bei gebės pritaikyti praktikoje žinias apie galimas psichosomatines ligų atsiradimo priežastis, psichosomatinių ligų̨ įveikos būdus, apie ryšį̨ tarp psichikos, smegenų̨ ir kūno bei neišreikštų̨, neįsisąmonintų emocijų svarbą, formuojantis psichosomatiniams susirgimams, taip pat galimus psichosomatinių ligų įveikos būdus.

Programos lektoriai

ED_Danielius-Serapinas

Prof. med. dr.
DANIELIUS SERAPINAS

Programos vadovas, medicinos mokslų daktaras, genetikas, LSMU Šeimos medicinos klinikos profesorius, Tarptautinės Psichoneuroendokrinologijos ir Europos Žmogaus genetikų draugijų narys, daugiau nei 100 mokslinių straipsnių autorius, Lietuvos Bioetikos komiteto Kolegijos narys.

Psichiatras, psichoterapeutas
OLEGAS LAPINAS

Gydytojas psichiatras, psichoterapeutas

Funkcijų biologijos indeksų ypatumai, jų analizė, Endobiogenikos produktų skyrimas esant onkologiniams susirgimamas

Programos trukmė – 9 val.

Programos lektorė: Šeimos gydytoja, PASP endobiogenikos specialistė Jurgita Šukevičienė.

Datos: 2023.10.07

Programos kaina – 450 eur.

Programa skirta tik PASP Endobiogenikos specialistams.

Šia programa siekiama pagilinti ir atnaujinti profesinei veiklai reikalingas endobiogenikos teorines žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius (funkcijų biologijos indeksų vertinime, endobiogenikos produktų skyrime) onkologinių ligų mechanizmų supratimui, diagnostikai, prevencijai bei siekiant palengvinti onkologinių ligų sukeltus negalavimus.

Paskirtis: Suteikti PASP endobiogenikos specialistams papildomų teorinių ir praktinių žinių per funkcijų biologijos indeksų, būdingų onkologinėms ligoms, išsamią analizę, praktinių atvejų nagrinėjimą ir vertinimą bei endobiogenikos produktų paskyrimą pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis.

Programos lektorė

jurgita-sukeviciene-ei-lektore-rgb

Gydytoja
JURGITA ŠUKEVIČIENĖ

Licencijuota endobiogenikos specialistė, gydytoja