Kas gali studijuoti Endobiogeniką?

2021 m. liepos 1 d. įsigaliojęs LR Papildomosios ir alternatyvios sveikatos priežiūros (PASP) įstatymas bei poįstatyminiai teisės aktai nustato reikalavimą, kad asmuo, ketinantis gauti PASP endobiogenikos specialisto licenciją, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti baigęs endobiogenikos kvalifikacijos mokymus.  Endobiogenikos instituto parengta PASP Endobiogenikos specialistų mokymų programa „Endobiogenika“ 2021 m. gruodžio 28 d. Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-2947 2021 m. gruodžio mėn 28 d. buvo įtraukta į PASP specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų aprašą.

Specialistai turintys PASP įstatyme numatytą aukštąjį išsilavinimą gali studijuoti endobiogeniką ir tapti profesionaliais PASP endobiogenikos specialistais.

Kitaip tariant yra apibrėžta asmenų grupė. Tai – visi turintys aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, odontologijos, burnos priežiūros, mitybos ar gyvybės krypties studijas.

Jei studijas baigėte užsienyje ir nežinote, ar diplomas yra tinkamas studijuoti endobiogeniką, reikia kreiptis į studijų kokybės vertinimo centrą.  

2022 gruodžio 10 dienos pokalbio įraše šiuos ir kitus klausimus aptaria šeimos gydytoja ir endobiogenikos specialistė Yuliya Asovskaja ir Endobiogenikos instituto vadovė Gintarė Jarašiūnė.

LR PASP įstatymas.